H.G. (Hubert) Fermina

foto H.G. (Hubert) Ferminavergrootglas D66-Tweede Kamerlid uit Dordrecht van Antilliaanse herkomst. Was voor hij in de Kamer kwam werkzaam in de gezondheidszorg en hoofd bedrijfsmaatschappelijk werk in Dordrecht. In die plaats tevens vier jaar wethouder. Als Kamerlid woordvoerder welzijn, minderhedenbeleid en Antilliaanse zaken, dat geen al te opvallende rol speelde. Stoorde zich aan te zeer op publiciteit gerichte collega's. Hij was na zijn Kamerlidmaatschap directeur van het Landelijk Bureau ter bestrijding van rassendiscriminatie.

D66
in de periode 1994-1998: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Hubert Geronimo (Hubert)

personalia

geboorteplaats en -datum
Willemstad (Curaçao), 9 mei 1948

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 1966)

hoofdfuncties en beroepen

 • verpleegkundige, Psychiatrisch Ziekenhuis "Willibrord" te Heiloo, van 1969 tot 1972 
 • groepshoofd, gesloten afdeling Rijksinrichting voor Moeilijk Opvoedbare Jongeren te Amsterdam, van 1972 tot 1974 
 • groepshoofd, Instituut voor Dubbel Gehandicapten (Bartimeushage) te Doorn, van 1974 tot 1977 
 • lid gemeenteraad van Lelystad, van 3 september 1974 tot 1981 
 • coördinator maatschappelijk werk, Eerstelijns Samenwerkingsprojecten Gezondheidscentra te Lelystad, van 1977 tot 1985 
 • hoofd Bedrijfsmaatschappelijk Werk en Personeelswerk, Sociale Werkplaats Dordrecht, van 1985 tot 1990 
 • supervisor-opleiding, Instituut Voortgezet Agogische en Sociale Studies te Amsterdam, van 1986 tot 1988 
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van juli 1986 tot april 1990 
 • lid gemeenteraad van Dordrecht, van 1 mei 1990 tot 12 april 1994 
 • wethouder (van sociale zaken, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid) van Dordrecht, van 1 mei 1990 tot 12 april 1994 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998 
 • directeur LBR (Landelijk Bureau ter bestrijding van rassendiscriminatie), van 1 mei 1999 tot januari 2010 (sinds 2007 heette LBR: Art. 1) 

partijpolitieke functies

vorige
 • vicevoorzitter D66 afdeling Dordrecht 

nevenfuncties

huidige
 • lid NPRD (Nationaal Platform voor overleg en samenwerking tegen racisme en discriminatie), vanaf april 2002 
 • betrokken bij Stichting Diversity Community (medeoprichter) 
 • lid bestuur Stichting ProGay 

vorige
 • lid bestuur Woningbouwvereniging 
 • lid bestuur ziekenhuis 
 • lid bestuur GGD 
 • lid Tijdelijke Wetenschappelijke Commissie Minderhedenbeleid 
 • voorzitter "Forsa", steunpunt voor Antillianen en Arubanen Zuid-Holland 
 • lid bestuur Bisdom Rotterdam, afdeling Charitas 
 • lid Kring der Rotterdamse repetitoren 
 • lid bestuur R. Fleury Stichting, psychiatrische inrichtingen 
 • lid HBO-school "De Horst" 
 • lid Beleidscommissie Diakonie van het Bisdom Rotterdam, vanaf 1995 
 • lid begeleidingscommiossie mentorschap Provicie Zuid-Holland, vanaf 1995 
 • lid bestuur Landelijke Anti-Discriminatie Raad 
 • lid Raad van Toezicht Robert-Fleury Stichting, Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis, Leidschendam, vanaf 1996 
 • lid College van Bestuur Hogeschool De Horst, Driebergen, vanaf 1996 
 • lid externe adviescommissie Criminaliteit in relatie tot integratie van etnische minderheden, vanaf november 1998 
 • voorzitter Stedelijk Overleg Gehandicapten Utrecht SOLGU, vanaf 1998 

opleiding

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o. 
 • opleiding Seminarie te Nijmegen 

hoger beroepsonderwijs
 • verpleegkunde HBO-school 

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met welzijn (o.a. ouderen, jeugdbeleid, gehandicaptenbeleid, verslavingszorg, kinderopvang), geestelijke gezondheidszorg, beroepen in de volksgezondheid, sport en Antilliaanse zaken 

wetenswaardigheden

woonplaats
Amersfoort

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 22 september 1998

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Paulus Eras, "Bijna iedereen keurt discriminatie af, maar denkt ook dat het toeneemt", Staatscourant nr. 161, 21 augustus 2006 
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995) 

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.