L.C. (Leen) van Dijke

foto L.C. (Leen) van Dijkevergrootglas Voorman van de RPF en de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Was aanvankelijk timmerman en daarna werkzaam in de hout- en bouwmaterialenhandel. Zijn politieke loopbaan begon in Provinciale Staten van Zeeland, waar hij onder meer fractievoorzitter was. In 1994 opvolger van Leerling als politiek leider van de RPF. Hield zich vooral bezig met het financieel-economisch beleid en sociale zaken. Bracht samen met het PvdA-lid Bussemaker een initiatiefwet tot stand over zondagsarbeid. Kwam in opspraak vanwege een op zijn religeuze overtuiging gebaseerde uitspraak over homoseksuelen. Overigens in de omgang een minzaam man, die veel werk maakte van zijn Kamerlidmaatschap. Na de fusie van RPF en GPV enige tijd eerste man van de ChristenUnie.

RPF, ChristenUnie
in de periode 1994-2002: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Leendert Cornelis (Leen)

personalia

geboorteplaats en -datum
Oosterland (Zld.), 3 september 1955

levensbeschouwing
Christelijk-gereformeerd

partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf 22 januari 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-RPF/GPV, van 19 mei 1998 tot 13 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 13 maart 2001 tot 23 mei 2002

hoofdfuncties en beroepen

 • timmerman, van 1969 tot 1977
 • commercieel medewerker "La Vitesse", houthandel annex timmerfabriek, van 1977 en nog in 1984
 • vertegenwoordiger "Internatio Muller", (hard)hout-importeur, werkgebied Zuid-West Nederland, omstreeks 1985
 • vertegenwoordiger "Dekker Hout Den Haag", hout-importeur, werkgebied België/Zuid-West Nederland
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 28 april 1987 tot mei 1994 (gecombineerde fractie van RPF/GPV)
 • commercieel medewerker handel in bouwmaterialen "Esselink Groep" B.V., omstreeks 1990
 • fractievoorzitter RPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 mei 1994 tot 13 maart 2001
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 30 januari 2003
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 maart 2001 tot 16 mei 2002 (samengevoegde fracties van RPF en GPV)
 • manager public affairs en maatschappelijk verantwoord ondernemen, bouwconcern "Volker-Wessels", van 2003 tot 2013

partijpolitieke functies

overzicht
 • adviserend lid bestuur ChristenUnie, vanaf januari 2000

vorige
 • lid bestuur PKR (Provinciale Kontakt Raad)
 • lid schaduwfractie gemeenteraad van Middelburg
 • politiek leider RPF, van 7 mei 1994 tot 13 maart 2001
 • voorzitter bestuur Stichting fractie-assistentie RPF (later: ChristenUnie), omstreeks maart 1995 en nog in 1999

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker RPF Tweede Kamerverkiezingen 1994
 • lijsttrekker RPF Tweede Kamerverkiezingen 1998
 • Was in 2003 nummer drie op de kandidatenlijst van de ChristenUnie, maar werd niet gekozen omdat nummer vier, Tineke Huizinga, via voorkeurstemmen de derde zetel innam.

nevenfuncties

huidige
 • lid Belmontberaad
 • lid Raad van Commissarissen Dorkas Nederland
 • lid kerkenraad Christelijk-Gereformeerde Kerk te Middelburg

vorige
 • penningmeester jeugdvereniging, vanaf 1966
 • voorzitter jeugdvereniging
 • jeugdleider Christelijk-Gereformeerde Kerken
 • secretaris schoolbestuur te Arnemuiden
 • lid bestuur Stichting Prinsjesdag-ontbijt

afgeleide functies, presidia etc.
lid tijdelijke commissie Onderzoek College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1996 tot juli 1996

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van Aanbeveling MAF (Mission Aviation Fellowship)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Hulp aan Papoea's in nood
 • lid Comité van Aanbeveling Youth for Christ Nederland

opleiding

lager onderwijs
 • lagere school te Dordrecht
 • lagere school te Middelburg

voortgezet onderwijs
 • opleiding voor timmerman, Lagere Technische School te Middelburg, tot 1969
 • Lagere Technische School te Goes

hoger beroepsonderwijs
 • lerarenopleiding

overige opleidingen
 • avondopleidingen

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2000 samen met Jet Bussemaker (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in omtrent gewetensbezwaren tegen het werken op zondag. Dit voorstel werd in 2003 wet. (27.224)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in mei 1999 door het Gerechtshof te 's-Gravenhage vrijgesproken van het doen van discriminerende uitlatingen over homoseksuelen. Deze uitspraak werd in januari 2001 door de Hoge Raad bevestigd. Was eerder, op 6 oktober 1998, door de rechtbank te Den Haag tot een boete van f 300 of zes dagen cel veroordeeld. Hij had in een interview met Nieuwe Revu homoseksuelen op één lijn gesteld met dieven en fraudeurs, omdat er volgens hem geen gradaties konden worden aangebracht in overtreding van één van de Tien Geboden.

uit de privésfeer
Zijn vader was vertegenwoordiger in de autobranche. Hij was raadslid in Arnemuiden voor de CHU.

woonplaats
Middelburg

hobby's
 • lezen
 • wandelen, paardrijden
 • doe-het-zelven

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Nieuwe Revu (nr. 27), 24 juni - 3 juli 1996
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Kapelle-Biezelinge, 14 oktober 1977

echtgeno(o)t(e)/partner
M. Sinke, Marina

kinderen
4 dochters en 1 zoon

vader
W.J. van Dijke, Willem Jasper

moeder
P. van den Berg, Pieternella

beroep grootvader (vaderskant)
landarbeider

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.