J.F. (Janneke) Snijder-Hazelhoff

foto J.F. (Janneke) Snijder-Hazelhoffvergrootglas Janneke Snijder (1952) was van 7 december 1999 tot 20 september 2012 (met een korte onderbreking) lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Zij was zelfstandig ondernemer in de agrarische sector en wethouder van economische en sociale zaken in Delfzijl. Mevrouw Snijder was woordvoerster landbouw, voedselveiligheid en biotechnologie van de VVD-fractie en voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu. Vanaf 14 november 2013 is zij waarnemend burgemeester van Bellingwedde.

VVD
in de periode 1999-2012: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Janna Fennechien (Janneke)

personalia

geboorteplaats en -datum
Nieuwe Pekela, 26 december 1952

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1974

hoofdfuncties en beroepen

 • hoofdanalist laboratorium, psychiatrisch ziekenhuis, vanaf 1973
 • zelfstandig ondernemer melkveehouderij, vanaf 1976 (lid maatschap)
 • lid gemeenteraad van Termunten, van 7 september 1982 tot 1 januari 1990 (voor TGB (Termunten Gemeente Belangen))
 • lid gemeenteraad van Delfzijl, van 1 januari 1990 tot 1 januari 2000
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van maart 1993 tot 13 april 1999
 • wethouder (van economische en sociale zaken) van Delfzijl, van 14 april 1998 tot 1 januari 2000
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1999 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 2003 tot 20 september 2012
 • waarnemend burgemeester van Bellingwedde, vanaf 14 november 2013

partijpolitieke functies

overzicht
 • voorzitter VVD afdeling Delfzijl

vorige
 • secretaris/penningmeester VVD afdeling Termunten
 • fractievoorzitter TGB gemeenteraad van Termunten, van april 1986 tot januari 1990
 • vicevoorzitter VVD bestuurdersvereniging, provincie Groningen
 • plaatsvervanger adviesraad Vrouwen in de VVD
 • lid Provinciale Landbouwcommissie VVD
 • lid landelijke leidraadcommissie provincieprogramma 1999
 • lid algemeen bestuur VVD bestuurdersvereniging

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker VVD gemeenteraadsverkiezingen Termunten, 1982
 • lijsttrekker VVD gemeenteraadsverkiezingen Delfzijl, 1998

nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur FPG (Federatie Particulier Grondbezit)
 • voorzitter landelijke commissie van toezicht SDA
 • voorzitter Commissie Regionaal Overleg vliegveld Oostwold
 • voorzitter Raad van Toezicht KNJC (Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging)
 • lid bestuur Museum Zeeaquarium te Delfzijl
 • lid Raad van Commissarissen Rabobank Stad en Midden-Groningen

vorige
 • lid bestuur Vereniging kleine dorpen in Groningen
 • lid bestuur bejaarden/zorgcentrum
 • voorzitter Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Groningen
 • lid kerkeraad Nederlandse Hervormde Kerk
 • lid commissie Grondgebruik en Milieu/Noordelijke Land- en Tuinbouw
 • lid Nederlandse delegatie "Wereld Vrouwen Conferentie" 1995 te China
 • vertegenwoordiger Rabobank in de Stichting Glastuinbouw
 • voorzitter Faunabeheer, provincie Groningen
 • lid Raad van Toezicht RTV Noord (Radio Televisie Noord)

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 april 2007 tot 11 november 2010
 • voorzitter vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 20 september 2012

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s. (3 jaar) te Stadskanaal

hoger beroepsonderwijs
 • schakeljaar Hogerberoepsonderwijs
 • opleiding medisch analist HBO, tot 1973

overige opleidingen
 • kadertrainingen, landelijk vrouwennetwerk VVD
 • media- en debattraining

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich tot 2010 ook bezig met het natuurbeleid en met visserij
 • Diende in 2005 samen met Johanneke Kruijsen (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over een verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen. Het wetsvoorstel werd in 2007 ingetrokken, omdat het verbod inmiddels via een regeringsvoorstel was geregeld. (30.409)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader had een akkerbouwbedrijf

woonplaats
Wagenborgen

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 27 juni 2002

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Nieuwe Pekela, 25 juli 1973

echtgeno(o)t(e)/partner
J. Snijder, (Jan)

kinderen
2 dochters en 1 zoon

vader
N. Hazelhoff, Nantko

moeder
H.J. Dijkhuizen, Harmke Jantje (Hammy)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.