Mr. Y.E.M.A. (Yvonne) Timmerman-Buck

foto Mr. Y.E.M.A. (Yvonne) Timmerman-Buckvergrootglas Yvonne Timmerman (1956) is sinds 1 november 2009 lid van de Raad van State. Van 8 juni 1999 tot 1 november 2009 was zij Eerste Kamerlid voor het CDA. In de periode 2001-2003 was zij fractievoorzitter en tussen 17 juni 2003 en 6 oktober 2009 voorzitter van de Eerste Kamer. Zij was de eerste vrouwelijke voorzitter van de Senaat. Mevrouw Timmerman was voordien ondervoorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling. In de Eerste Kamer hield zij zich, voor zij fractievoorzitter werd, bezig met justitie en was zij voorzitter van de vaste commissie voor Justitie.

CDA
in de periode 1999-heden: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, lid Raad van State

voornamen (roepnaam)

Yvonne Elisabeth Marie Antoinette (Yvonne)

personalia

geboorteplaats en -datum
Kerkrade, 26 juli 1956

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • juridisch beleidsmedewerker afdeling voorwaardelijke invrijheidsstelling, ministerie van Justitie, van 1980 tot 1981
 • hoofd afdeling voorwaardelijke invrijheidsstelling, ministerie van Justitie, van 1981 tot 1982
 • stafmedewerker Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, van 1982 tot 1994
 • ondervoorzitter Commissie Gelijke Behandeling, van 1994 tot 2001
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 1 november 2009
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 oktober 2001 tot 17 juni 2003
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2003 tot 6 oktober 2009
 • lid Raad van State, vanaf 1 november 2009

partijpolitieke functies

vorige
 • lid landelijk bestuur CDA-Vrouwenberaad, van 1984 tot 1987
 • docent Kaderschool Steenkamp-Instituut, van 1987 tot 1996
 • lid bestuur CDA-Vrouwenberaad Den Haag, van 1993 tot 1997
 • fractiesecretaris CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 2 oktober 2001
 • voorzitter commissie biotechnologie, Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, van 2002 tot april 2003

nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur JanIvo Stichting, vanaf januari 2006
 • voorzitter bestuur Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs Nederland
 • lid Limburgforum
 • lid Raad van Economische Aangelegenheden, Nederlands College te Rome
 • lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Universiteit Maastricht

vorige
 • lid Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (adviescollege Nederlandse bisschoppen), van 1985 tot 1986
 • lid/secretaris dagelijks bestuur Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, van 1986 tot 1990
 • vicevoorzitter NOVIB, van 1987 tot 1994
 • lid redactieraad "Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek" te Nijmegen, van 1992 tot 2008
 • lid curatorium Theologische faculteit, Katholieke Universiteit te Tilburg, van 1993 tot 2007
 • lid Stichtingsbestuur/Raad van Toezicht Katholieke Universiteit Brabant, van 1993 tot 2001
 • voorzitter Raad van Advies postdoctorale beroepsopleiding "Ethiek in de Zorgsector", van 1995 tot 2004
 • lid bestuur Stichting Kring van Betrokkenen van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, van 1996 tot 2004
 • lid bestuur KRO (Katholieke Radio-Omroep), van 1996 tot 2008
 • lid jury Paul Sporken Prijs, van mei 2000 tot 1 januari 2006
 • voorzitter Marga Klompé Stichting, van 2001 tot november 2008
 • vicevoorzitter Stichting Katholieke Noden, vanaf 2002
 • voorzitter Landelijk Prinsjesdag Ontbijt, vanaf 2003
 • vicevoorzitter SKaNfonds, van 2002 tot 2008
 • voorzitter Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix, van februari 2004 tot maart 2006
 • lid Maatschappelijke Adviesraad, faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Tilburg, van juni 2005 tot juni 2008
 • lid bestuur Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs Nederland, van juni 2006 tot 2008
 • voorzitter SKaNfonds (bevordering participatie van chronisch zieken, ex-gedetineerden, vluchtelingen, ouderen etc.), van 2007 tot 2010
 • voorzitter Raad van Toezicht KRO en ledenraad KRO (Katholieke Radio Omroep), vanaf 2008

afgeleide functies, presidia etc.
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Cultuur (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 15 juni 1999 tot 17 juni 2003
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 14 november 2000 tot 2 oktober 2001
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 17 juni 2003 tot 6 oktober 2009
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 17 juni 2003 tot 6 oktober 2009

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. lagere school te Kerkrade

voortgezet onderwijs
 • R.K. "Gymnasium Rolduc" te Kerkrade, van 1968 tot 1974

academische studie
 • Nederlands recht, Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Universiteit van Tilburg), van 1974 tot 1980

activiteiten

als parlementariër
 • Voerde tot zij in 2001 fractievoorzitter werd bij circa 20 wetsvoorstellen op het gebied van justitie het woord en was daarnaast woordvoerster medisch-ethische vraagstukken. Voerde onder bij de debatten over het euthanasiewetsvoorstel en over wetsvoorstel inzake het homohuwelijk.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg in 2003 bij de verkiezing van de Eerste Kamervoorzitter in de tweede stemmingsronde Erik Jurgens (PvdA) met 37 tegen 34 stemmen.
 • Werd in 2007 bij enkelvoudige kandidaatstelling herkozen als Eerste Kamervoorzitter. Van de 73 stemmen werden er 71 op haar uitgebracht en waren er twee blanco.

uit de privésfeer
Haar moeder was lerares aan een Nijverheidsschool

verkiezingen
 • Stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 op de 56e (onverkiesbare) plaats op de CDA-kandidatenlijst

woonplaats
's-Gravenhage

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 6 oktober 2006 (vanwege het voorzitterschap van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix)

buitenlandse onderscheidingen
Ridder in de Orde van de H. Sylvester (pauselijke onderscheiding), juni 2010

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Cyntha van Gorp, "Een voorzitter die strijdt voor haar Senaat", Trouw, 14 september 2007

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 29 juni 1981

echtgeno(o)t(e)/partner
Mr. M.D.A.M. Timmerman, Maximiliaan Dorotheus Antonius Maria

kinderen
1 dochter en 2 zonen

vader
Drs. K.W. Buck, Karel Werner

moeder
Y.M.S. Smeets, Yvonne Maria Suzanne

beroep grootvader (vaderskant)
 • directeur/eigenaar bedrijf
 • wethouder van Kerkrade

familierelaties
 • Dochter van K.W. Buck, staatssecretaris

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.