Drs. J.J.M. (Jos) van der Lans

foto Drs. J.J.M. (Jos) van der Lansvergrootglas Cultuurpsycholoog en publicist, die gedurende de acht jaren dat hij lid was in vele Eerste Kamerdebatten namens GroenLinks het woord voerde. Sprak over uiteenlopende onderwerpen zoals de ruimtelijke economische ontwikkelingen, energiebeleid, cultuur, milieu en verkeer en waterstaat. Was vier jaar voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. Voor hij in de Eerste Kamer kwam hoofdredacteur van tijdschriften in de welzijnssector en redacteur van de opiniepagina van 'de Volkskrant'. In de jaren zeventig en tachtig was hij lid van de CPN.

GroenLinks
in de periode 1999-2007: lid Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Josephus Johannes Maria (Jos)

personalia

geboorteplaats en -datum
Breda, 2 april 1954

partij/stroming

partij(en)
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), van 1975 tot 1986
 • GroenLinks, vanaf 1990

hoofdfuncties en beroepen

 • eindredacteur tijdschrift "Marge", van 1982 tot 1987
 • hoofdredacteur "Welzijnsweekblad" en "Tijdschrift voor de Sociale Sector", van 1987 tot 1990
 • redacteur opiniepagina "De Volkskrant", van 1991 tot 1994
 • freelance publicist, vanaf 1994
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 12 juni 2007

partijpolitieke functies

vorige
 • redacteur "De Helling", kwartaaltijdschrift wetenschappelijk bureau GroenLinks, van 1987 tot 1995
 • lid bestuur Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, van 1995 tot 2000

nevenfuncties

huidige
 • medewerker "Tijdschrift voor de Sociale Sector", vanaf 1991
 • lid Raad van Toezicht Organisatie-adviesbureau "De Beuk", vanaf februari 2000
 • lid Raad van Toezicht HVO-Querido, opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten, te Amsterdam
 • medewerker blad "DANS"
 • columnist "Aedes Magazine", vanaf 2007

vorige
 • medewerker weekblad "De Groene Amsterdammer", van 1993 tot 1999
 • medewerker J/M, maandblad voor ouders met kinderen van 4 tot 14 jaar, van 1997 tot 1999
 • medewerker weekblad "Vrij Nederland", van 2001 tot 2004

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 1 juli 2003 tot 12 juni 2007

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. lagere school te 's-Gravenhage

voortgezet onderwijs
 • atheneum-b te 's-Gravenhage, van 1967 tot 1973

academische studie
 • psychologie: cultuur- en godsdienstpsychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1973 tot 1981

activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde in 2004 samen met mevrouw Meindertsma (PvdA) minister Dekker over een mogelijke meevaller in de uitgaven voor de huursubsidie in relatie tot de plenaire behandeling op 28 en 29 juni 2004 van wetsvoorstel

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 2001 tot de minderheid van de gezamenlijke GroenLinks-fracties die tegen het wetsvoorstel stemde waarin aan de prins van Oranje toestemming werd verleend voor een huwelijk met Máxima Zorreguieta
 • Stemde in 2001 vóór het wetsvoorstel gemeentelijke herindeling Den Haag en omgeving

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was sportinstructeur in het gevangeniswezen

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Giftige bonbons" (verhalenbundel, 1986)
 • "De onzichtbare samenleving" (essaybundel, 1995)
 • "Lage landen. Hoge sprongen. Nederland in beweging 1898-1998" (met Herman Vuijsje, 1998)
 • "Typisch Nederlands. Vademecum van de Nederlandse identiteit" (met Herman Vuijsje, 1999)
 • "Het verlangen naar de stad" (met Herman Vuijsje, 2002)
 • "Het woninkrijk der Bloemstraters" (2003)
 • "Bemoeien werkt" (met Nies Medema en Marc Räkers, 2003)
 • "Koning burger - Nederland als zelfbedieningszaak" (2005)
 • "Ontregelen - De herovering van de werkvloer" (2008)
 • "Decentralisatie. De stad als laboratorium" (met Nico de Boer, 2014)
 • diverse artikelen in tijdschriften, kranten en bundels

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd samenwonend

echtgeno(o)t(e)/partner
Drs. H. Vlug, Hetty

kinderen
1 dochter en 1 zoon

stief-, pleeg- en/of adoptiefkinderen
2 pleegdochters

beroep grootvader (vaderskant)
aardappelhandelaar

beroep grootvader (moederskant)
vrachtwagenchauffeur

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.