Prof.Dr. E.P. (Bert) de Jong

foto Prof.Dr. E.P. (Bert) de Jongvergrootglas Bert de Jong (1945) was van 8 juni 1999 tot 15 juli 2000 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij was voorzitter van de Raad van Bestuur van de GAK Groep, lid van de Raad van Bestuur van Achmea Holding, voorzitter van de Sociale Verzekeringsraad en hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit. Momenteel is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Sociale Verzekeringsbank. In de Eerste Kamer hield hij zich bezig met Europese samenwerking en sociale zaken.

CDA
in de periode 1999-2000: lid Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Engelbertus Pieter (Bert)

personalia

geboorteplaats en -datum
Westzaan, 5 augustus 1945

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 5 juli 1989

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk ambtenaar voor arbeidsrecht en rechtsfilosofie, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, faculteit der rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit te Utrecht, van 15 augustus 1969 tot 15 oktober 1975
 • hoofd juridische afdeling, Bedrijfsverenging DETAM (Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen) te Utrecht, van 15 oktober 1975 tot 1 oktober 1979
 • hoogleraar sociaal recht, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1 oktober 1979 tot 1 januari 1990
 • voorzitter SVr (Sociale Verzekeringsraad), van 1 oktober 1985 tot 1 december 1987
 • lid hoofddirectie "Vereniging Gemeenschappelijk Administratiekantoor" te Amsterdam, van 1 december 1987 tot 1 september 1988
 • president-directeur "Vereniging Gemeenschappelijk Administratiekantoor" te Amsterdam, van 1 september 1988 tot 1 januari 1996
 • buitengewoon hoogleraar sociaal recht, Vrije Universiteit te Amsterdam, vanaf 1 januari 1990
 • voorzitter Raad van Bestuur "GAK Groep" N.V., van 1 januari 1996 tot 16 juli 2000
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 15 juli 2000
 • lid Raad van Bestuur "Achmea Holding" N.V., van 16 juli 2000 tot juni 2003

partijpolitieke functies

vorige
 • lid kandidaatstellingcommissie CDA gemeenteraadsverkiezingen 1994 en 1998

nevenfuncties

huidige
 • lid Commissie veiligheid en persoonlijke levenssfeer (Commissie-Brouwer-Korf), vanaf februari 2008

vorige
 • lid en voorzitter bestuur Stichting R.K. Onderwijs te Jutphaas (later Nieuwegein), van 1973 tot 1983
 • lid diverse arbitrage- en vertrouwenscommissies en scheidsgerechten, van 1979 tot 1990
 • voorzitter Stichting "Centrum Onderzoek Sociaal Zekerheidsrecht", van 1980 tot 1990
 • lid en voorzitter diverse commissies van de SER, van 1980 tot 1985
 • redacteur "Sociaal Maandblad Arbeid", vanaf 1 april 1981
 • lid Ambtenarengerecht te Amsterdam, van 1982 tot 1985
 • voorzitter commissie arbeidswetgeving, SER, van 1980 tot 1985
 • kroonlid Ziekenfondsraad, van 1982 tot 1986
 • voorzitter bestuur Nederlandse Stichting voor rechtswetenschappelijk onderzoek, NWO, van 1982 tot 1986
 • voorzitter klachtencommissie, Ziekenfondsraad, van 1982 tot 1986
 • lid commissie beroepszaken, Ziekenfondsraad, van 1982 tot 1986
 • voorzitter bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs Zuid-West Utrecht (Cals College) te Nieuwegein, van 1984 tot 1993
 • plaatsvervangend kroonlid SER (Sociaal-Economische Raad), van 1984 tot 1985
 • voorzitter Stichting Onderwijsbegeleiding West-Utrecht, van 1984 tot 1988
 • voorzitter commissie "Herplaatsing en ontslag ambtenaren", van 1985 tot 1986
 • lid bestuur Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, van 16 september 1986 tot 13 oktober 1987
 • voorzitter redactie "Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken", vanaf 1 januari 1987
 • lid Advies- en Arbitragecommissie confrom art. 16 Overlegbesluit Onderwijspersoneel, vanaf 1 april 1987
 • voorzitter bestuur Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, vanaf 13 oktober 1987
 • voorzitter Kring van Directeuren van Bedrijfsverenigingen, vanaf 1988
 • voorzitter Mr. H.P.L.C. de Kruyff-fonds, vanaf 1 september 1988
 • voorzitter Stichting Opleiding Sociale Verzekering, vanaf 1 september 1988
 • lid curatorium "Veldkamp Academie", sociale zekerheidsstudierichting Hogeschool Holland te Diemen, vanaf 1993
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgspectrum te Nieuwegein, vanaf 19 juni 1995
 • voorzitter bestuur Stichting Bijzonder hoogleraarschap voor het Onderwijs in de Sociale Verzekeringsgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, vanaf 20 maart 1996
 • voorzitter Raad van Advies SVB (Sociale Verzekeringsbank), vanaf juli 2003 (benoemd tot 1 januari 2007)

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. Leonardusschool te Koog aan de Zaan

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-b, R.K. "Michael Lyceum" te Zaandijk, van 1957 tot 1960
 • gymnasium-b, R.K. "Bonaventura Lyceum" te Leiden, van augustus 1960 tot juni 1963

academische studie
 • wijsbegeerte (niet voltooid), Rijksuniversiteit Utrecht, van 1963 tot 1969
 • Nederlands recht: publiekrecht (doctoraal), Rijksuniversiteit Utrecht, van september 1963 tot 26 juni 1969

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Utrecht, 15 oktober 1975

overige opleidingen
 • cursussen aan de London School of Economics, van 1973 tot 1974
 • managementcursussen, 1987

activiteiten

als parlementariër
 • In de Eerste Kamer hield hij zich vooral bezig met sociale zaken, Antilliaanse zaken en hoger onderwijs

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was machinist in de papierindustrie

woonplaats
Nieuwegein

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1997

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Vereniging voor Arbeidsrecht
 • lid Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid
 • lid Vereniging Pensioenrecht

hobby's
 • literatuur
 • filosofie, religie
 • lange afstand wandelen

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Europees CAO-recht: behoud en verandering" (1972)
 • "Een inleiding tot het denken over arbeidsconflictenrecht; een vergelijkende studie over arbeidsconflicten in het recht en het systeem van arbeidsverhoudingen in Groot-Brittannië en Nederland" (dissertatie, 1975)
 • onderdeel arbeidsovereenkomstenrecht van Compendium bijzondere overeenkomsten (1976)
 • "Het ontslagrecht in de praktijk" (1976)
 • "Zakboek arbeidsrecht" (met M.G. Rood (1979))
 • "Over sociaal recht gesproken" (inaugurele rede, 1979)
 • "Arbeidsongeschiktheid in discussie" (1982)
 • "Het administratieve procesrecht volgens de Beroepswet" (1984)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd (tweede huwelijk) te Nieuwegein, 28 augustus 1985

echtgeno(o)t(e)/partner
G. Zwier, Gerrigje

kinderen
3 dochters (uit eerste huwelijk)

beroep grootvader (vaderskant)
graficus

beroep grootvader (moederskant)
seinwachter N.S.

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.