Dr. F.C.G.M. (Frans) Timmermans

foto Dr. F.C.G.M. (Frans) Timmermansvergrootglas Frans Timmermans (1961) is sinds 1 november 2014 vicevoorzitter van de Europese Commissie en in de Commissie-Juncker belast met 'betere regulering' en duurzame ontwikkeling. Hij was van 5 november 2012 tot 17 oktober 2014 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte II. Daarvoor was hij van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking) in het kabinet-Balkenende IV. Van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007 en van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 was de heer Timmermans Tweede Kamerlid voor de PvdA. Daarvoor was hij adviseur en particulier secretaris van dr. M. van der Stoel, Hoge Commissaris nationale minderheden van de OVSE. Als Kamerlid hield hij zich bezig met defensie en buitenlandse zaken.

PvdA
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, lid Europese Commissie

voornamen (roepnaam)

Franciscus Cornelis Gerardus Maria (Frans)

personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 6 mei 1961

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

opmerkingen over de naam en/of titel
Drs. F.C.G.M. Timmermans (tot aan hem op 16 januari 2015 aan de Universiteit Maastricht een eredoctoraat werd verleend)

partij/stroming

partij(en)
 • D66 (Democraten 1966), 1985
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1990

hoofdfuncties en beroepen

 • ambtenaar directie Integratie, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 augustus 1987 tot 1 juli 1990
 • tweede secretaris ambassade te Moskou, van 1 juli 1990 tot 1 september 1993
 • ambtenaar directoraat-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 september 1993 tot 15 maart 1994
 • medewerker Europees Commissaris mr. H. van den Broek te Brussel, van 15 maart 1994 tot 15 maart 1995
 • adviseur en particulier secretaris dr. M. van der Stoel, Hoge Commissaris voor de nationale minderheden van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), van 1 juni 1995 tot mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 5 november 2012
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 5 november 2012 tot 17 oktober 2014
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met betere regelgeving, relaties met de Europese instellingen, rechtsregels, fundamentele rechten en duurzame ontwikkeling, vanaf 1 november 2014 (Commissie-Juncker)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. coördinatie van het regeringsbeleid met betrekking tot de Europese Unie; 2. bilaterale onderwerpen voor zover deze raken aan het Europees beleid van de regering; 3. het Europa-gerelateerde deel van de begroting van Buitenlandse Zaken; 4. de begroting van de Europese Unie; 5. het in overleg met de minister vertegenwoordigen van Nederland in de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekking voor wat betreft diens coördinerende taken en in de Raad voor Economische en Financiële Zaken voor wat betreft de EU-begroting; en 6. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.

partijpolitieke functies

vorige
 • lid commissie-Koole/Duivesteijn over de PvdA en Europa, 2005 (n.a.v. het referendum over de Europese Grondwet)

nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur Stichting Theatergroep "De Federatie"
 • (gast)docent Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", van 1995 tot februari 2007
 • (gast)docent Instituut Defensie Leergangen, van 1995 tot februari 2007
 • lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 21 september 1998 tot 22 februari 2007
 • vertegenwoordiger namens de Tweede Kamer in de Europese Conventie voor de vaststelling van een Europese Grondwet, van maart 2002 tot juli 2003
 • lid dagelijks bestuur Europese Beweging Nederland (nog in 2005)
 • gastdocent masterclass Europese integratie, Universiteit Leiden, tot december 2004
 • lid Raad van Toezicht Stichting Zwerfjongeren Limburg
 • lid bestuur Stichting Prinsjesdagontbijt, tot 2007
 • lid Raad van Toezicht toneelgroep 'Het Vervolg' te Maastricht, tot 2007
 • columnist/publicist, o.a. in "De Limburger"
 • lid Raad van Toezicht Stichting zwerfjongeren Limburg, vanaf 2010
 • lid bestuur Stichting Prinsjesdagontbijt, vanaf 2010
 • lid raad van toezicht toneelgroep "Het Vervolg" in Maastricht, vanaf 2010
 • lid curatorium Stichting Nationaal Monument Kamp Vught
 • lid Raad van Advies European Cultural Foundation
 • gasthoogleraar relatie Europees burgerschap en rol van Europese universiteiten, Universiteit Utrecht, van 1 september 2010 tot 1 januari 2011 (Vrede van Utrecht-leerstoel, Centre for the Humanities)
 • lid Raad van Commissarissen betaalvoetbalorganisatie "Roda J(uliana) C(ombinatie)", van januari 2011 tot november 2012
 • columnist "NRC Handelsblad", van september 2011 tot december 2011
 • voorzitter bestuur Piketstichting, 2012

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 2001 tot 25 september 2002
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 september 2002 tot 18 maart 2003
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 maart 2003 tot 22 februari 2007

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van aanbeveling "Vrede van Nijmegen-Penning 2012"
 • lid Adviescomité John Adams Instituut

opleiding

lager onderwijs
 • lagere school te Sint Stevens-Woluwe (België)

voortgezet onderwijs
 • lyceum "Saint George's English School" te Rome, van 1972 tot 1975
 • atheneum, R.K. "Bernardinus College" te Heerlen, van 1975 tot 1980

academische studie
 • Franse letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1980 tot 1985
 • Europees recht, Universiteit van Nancy, van 1984 tot 1985
 • Franse letterkunde, Universiteit van Nancy, van 1984 tot 1985
 • geschiedenis, Universiteit van Nancy, 1985

eredoctoraten
 • eredoctoraat Universiteit Maastricht, 16 januari 2015

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Belangrijk thema van zijn beleid als staatssecretaris was het vergroten van het draagvlak voor de Europese integratie. Dat gebeurde enerzijds door te streven naar grotere invloed van burgers op het Europese beleid en anderzijds door verbetering van de communicatie en publieke beeldvorming. Behalve burgers moeten ook het maatschappelijk middenveld en het onderwijs meer bij Europa worden betrokken.
 • Was in 2012 samen met minister Hennis verantwoordelijk voor het besluit om twee Patrioteenheden naar NAVO-bondgenoot Turkije te sturen om bij te dragen aan de bescherming tegen mogelijke aanvallen vanuit Syrië
 • Verdedigde in 2013 samen met minister Hennis met succes het voorstel voor levering van 370 militairen en 4 Apache-gevechtshelikopters voor de VN-missie in Mali (Minusma)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2008 samen met minister-president Balkenende en minister Verhagen de wet tot goedkeuring van het Verdrag van Lissabon (herzieningsverdrag Europese Unie) tot stand (31.384)
 • Bracht in 2013 een wet tot stand tot Goedkeuring van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (33.183)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Zette zich in 2005 samen met Hans van Baalen (VVD) en Mat Herben (LPF) in voor erkenning en onderscheiding voor de Poolse bevrijders van ons land in de Tweede Wereldoorlog
 • Pleitte in NRC Handelsblad (31 mei/1 juni 2008) voor toenadering tot D66 en GroenLinks in plaats van tot de SP. Hij betichtte de SP een conservatieve, naar binnen gerichte koers te varen, waardoor samenwerking tussen PvdA en die partij onmogelijk zou zijn.
 • Verving in april 2009 bij het overleg tussen kabinet en regerinsgfracties over de JSF namens de PvdA vicepremier Bos, die vanwege de geboorte van een zoon afwezig was
 • Was in 2011 kandidaat voor de functie van Commissaris van de Koningin in Limburg, maar werd niet voorgedragen
 • Stuurde op 16 februari 2012 een e-mail aan 50 partijgenoten, waarin hij zich verontrust toonde over een mogelijke koerswijziging van de PvdA. Aanleiding was een interview van politiek leider Cohen en partijvoorzitter Spekman met dagblad Trouw, waarin zij kozen voor een koers links van het midden en aangaven meer verwantschap met de SP te voelen, dan met partijen ter rechterzijde. De uitgelekte e-mail was aanleiding voor een discussie in de fractie en leidde het vertrek van Cohen op 20 februari in.
 • Was in 2012 kandidaat voor de functie van Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, maar kreeg bij een stemming in het parlement van de Raad onvoldoende steun
 • Reisde na het neerschieten op 17 juli 2014 van een Maleisisch burgervliegtuig boven oostelijk Oekraïne waarbij 196 Nederlanders omkwamen naar Oekraïne om onderzoek en repatriëring van de lichamen van de slachtoffers te coördineren
 • Hield in de Veiligheidsraad van de VN op 21 juli 2014, na aanvaarding van een door Australië ingediende resolutie over het neerschieten van vlucht MH17 boven Oekraïne, een krachtige en emotionele rede waarin hij tot internationale actie opriep, zowel bij het terugbrengen van de gedode slachtoffers als bij het vaststellen van de toedracht en vervolging van de daders. Die rede werd nationaal en internationaal geroemd.

uit de privésfeer
 • Hij spreekt zeven talen, waaronder Russisch
 • Zijn vader was kanselier bij Buitenlandse Zaken

woonplaats
Heerlen

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 17 maart 2010

buitenlandse onderscheidingen
 • Officier in de Orde van Verdienste van de Republiek Polen (2006)
 • Golden Laurel Branch decoration of honour, Bulgarije
 • Commandeur in de Orde van Verdienste, Roemenië
 • Chévalier de la légion d'honneur, Frankrijk (2007)
 • Grootkruis in de Orde van het Zuiderkruis, Brazilië (2008)
 • Order of the Cross of Terra Mariana, 1st class, Estland (2008)
 • Grand Cross of the Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas, Litouwen (2008)
 • Commandeur Grootkruis in de Orde van de Poolster, Zweden (2009)
 • Grootkruis Orde van Verdienste van de Republiek Chili (2009)

overige onderscheidingen en prijzen
 • TMPT (Tweedaagse Militaire Prestatietocht)
 • Vierdaagsekruis
 • Twintig jaar trouwe dienst als reserve-officier van de KL

militaire dienst
 • dienstplichtig militair, Militaire Inlichtingen Dienst (krijgsgevangenen-ondervrager Russisch), van 6 januari 1986 tot 1 augustus 1987

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Glück Auf, het relaas van een Limburgse europeaan"(2010)
 • "Het Europese Project in een mondiaal perspectief: 'chez nous û de nous û et avec nous!" (oratie, 2010)
 • "Vertel me wie ik ben" (5 Mei-lezing, 2009)

literatuur/documentatie
 • Hester Jansen, "'Ik wil niet in de marge van Europa zitten'", VNO-NCW opinieblad Forum, 6 juni 2007
 • Zelfportret, HP-De Tijd, 19 oktober 2007
 • Interview in "Het Financieele Dagblad", 17 november 2007
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 • Mark Kranenburg (red.), "Zichtbaar, altijd en overal", NRC Handelsblad, 26 november 2013

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 8 september 2000

kinderen
2 zonen en 2 dochters

beroep grootvader (vaderskant)
mijnwerker

beroep grootvader (moederskant)
mijnwerker

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.