Mr. N. (Nebahat) Albayrak

foto Mr. N. (Nebahat) Albayrakvergrootglas Nebahat Albayrak (1968) was van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007 en van 12 mei 2010 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Justitie (onder meer belast met vreemdelingenzaken) in het kabinet-Balkenende IV. Mevrouw Albayrak was daarvoor beleidsmedewerker bij de directie coördinatie Integratiebeleid minderheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2010-2012 was zij voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Verder hield zij zich als Kamerlid onder meer bezig met justitie en defensie. Sinds november 2012 is zij vicepresident communications bij een Shell-divisie.

PvdA
in de periode 1998-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornaam (roepnaam)

Nebahat (Nebahat)

personalia

geboorteplaats en -datum
Sirkisla (Sivas, Turkije), 10 april 1968

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker Landelijk Bureau Racismebestrijding te Utrecht, 1990
 • beleidsmedewerker internationale zaken en Europese Zaken, Bureau van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, van december 1993 tot augustus 1995
 • beleidsmedewerker directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden, ministerie van Binnenlandse Zaken, van augustus 1995 tot mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Justitie, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 mei 2010 tot 12 april 2011
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 augustus 2011 tot 20 september 2012
 • vicepresident communications, Upstream International, Shell Nederland, vanaf 5 november 2012

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Vreemdelingen- en asielbeleid (niet inbegrepen de Rijkswet op het Nederlanderschap); b. Immigratie- en Naturalisatiedienst; c. Centrale Opvang Asielzoekers; d. Dienst Terugkeer en Vertrek; e. Executie strafrechtketen (DJI, TBS); f. Andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.

partijpolitieke functies

vorige
 • lid fractiebestuur PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van mei 2002 tot februari 2007 (voorzitter cluster buitenland)
 • lid PvdA-commissie intergratie en immigratie (commissie-Patijn), 2003
 • lid bestuur Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie PvdA, omstreeks april 2006 tot februari 2007
 • waarnemend (tweede) fractiesecretaris PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 12 oktober 2010

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Stichting Kaapschip te Rotterdam
 • voorzitter adviesraad Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs), vanaf maart 2011
 • lid Raad van Toezicht Stichting concert- en congresgebouw "De Doelen" te Rotterdam
 • lid bestuur Rotterdamse Kunsthal
 • lid Adviesraad M4B

vorige
 • lid bestuur Landelijke Islamitische Vrouwenorganisatie, van 1996 tot 1998
 • lid adviescommissie "Rotterdam Festivals", vanaf augustus 1998
 • lid Commissie Benelux Universitair Centrum, leerstoel Krijgsmacht en Samenleving, vanaf mei 2001
 • lid bestuur Commissie Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001
 • lid bestuur Stichting "Vrienden Museum voor Volkenkunde"
 • lid adviescommissie Europese Netwerk Migratie
 • lid Raad van Advies Stichting "Spare Rib Foundation"
 • lid bestuur Transact (Landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld)
 • adoptie Schilderswijk (nog in 2005)
 • lid Raad van Advies "Penta-scope", vanaf mei 2001 (nog in 2005)
 • lid Raad van Toezicht "Generation" R, van 22 januari 2002 tot februari 2007
 • voorzitter TRAFIK van Stichting Nederland-Turkije
 • lid Ambassadeursnetwerk Besturen, van oktober 2004 tot 2006 (bevorderen van deelname van vrouwen in besturen van maatschappelijke en politieke organisaties)
 • lid OVSE-parlement, rapporteur voor mensenrechten en democratie
 • lid Stichting "de Maaskring"
 • lid Raad van Toezicht "Ruwaard van Puttenziekenhuis te Spijkenisse
 • lid algemeen bestuur Atlantische Commissie
 • lid Raad van Toezicht Hogeschool Rotterdam
 • lid Rotterdamse Raad voor Kunst en cultuur

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 oktober 2002 tot 18 maart 2003
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 maart 2003 tot 22 februari 2007
 • lid tijdelijke commissie Onderzoek TBS (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 oktober 2005 tot 12 september 2006
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 12 april 2011
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 augustus 2011 tot 20 september 2012

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van Aanbeveling SAMAH, omstreeks januari 2000
 • lid Comité van Aanbeveling Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, omstreeks januari 2000
 • lid Comité van Aanbeveling Passionate, van januari 2002 tot februari 2007
 • lid Comité van Aanbeveling Anne fonds (stimuleert Turkse meisjes in achterstandsgebieden tot het volgen van middelbaar beroepsonderwijs)
 • lid Comité van Aanbeveling Outreachprogramma, Universiteit van Tilburg, vanaf 2010

opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., Scholengemeenschap "Johan van Oldebarnevelt" te Rotterdam

academische studie
 • internationaal en Europees recht, Rijksuniversiteit Leiden, tot 1991
 • gaststudent rechten, Universiteit van Ankara, 1991
 • politieke wetenschappen, l'Institut d'Etudes Politiques te Parijs, 1993
 • studie l'Institut d'Etudes Françaises te Ankara, van 1991 tot 1992

stages e.d.
 • stage, economische afdeling van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Ankara, 1992

activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 31 oktober 2002 de ministers Donner en Remkes over het veiligheidsplan (28.660)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Verdedigde in juni 2007 in de Tweede Kamer met succes het kabinetsbesluit over een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers die nog onder het regime van de vorige Vreemdelingenwet (voor 1 april 2001) asiel hadden gevraagd. Had eerder, in april, een akkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over extra middelen voor de gemeenten voor huisvesting en inburgering van deze groep. (31.018, nr. 30)
 • Bracht in 2008 een beleidsbrief uit over het Terugkeerbeleid. Hierin staan maatregelen om de asielprocedure zorgvuldiger en sneller te laten verlopen. De terugkeer van afgewezen asielzoekers moet daardoor worden bevorderd. Er komt een rust- en voorbereidingstermijn in de asielprocedure, waarin onder meer de identiteit en nationaliteit wordt onderzocht. De algemene asielprocedure is maximaal acht dagen. Er zal zo snel mogelijk worden begonnen met terugkeer; de begeleiding voor terugkeer wordt uitgebreid. (29.344, nr. 67)
 • Diende in 2009 een wijziging van de Vreemdelingenwet in om de toelatingsprocedure te verbeteren en versnellen en verdedigde dit voorstel in de Tweede Kamer. De wet werd door minister Hirsch Ballin in het Staatsblad gebracht. (31.994)
 • Kwam in 2009 samen met minister Hirsch Ballin met voorstellen voor een strengere aanpak van vreemdelingen die voor criminaliteit of overlast zorgen. Dit houdt in dat de verblijfsvergunning eerder wordt ingetrokken. Het gaat hier om veelplegers en plegers van ernstige delicten, zoals huiselijk geweld, mensenhandel, drugs- en wapenhandel. Zowel het beleid als de uitvoering wordt aangescherpt, zodat criminele vreemdelingen sneller kunnen worden aangepakt en eventueel ongewenst verklaard en uitgezet kunnen worden. (19.637, nr. 1306)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2010 de wet Goedkeuring en uitvoering van het op 31 oktober 2009 te Tilburg totstandgekomen Verdrag tussen Nederland en België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen tot stand. Hiermee wordt België geholpen met de acute behoefte aan meer celcapaciteit. (32.215)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Wees in 2005 een aanbod af om in Rotterdam lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen te worden
 • In april 2008 verwierp de Tweede Kamer een door de VVD ingediende motie van wantrouwen tegen haar, vanwege terugkeer in de illegaliteit van een groep Chinese asielzoekers. De motie kreeg steun van VVD, PVV en Verdonk.
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 12 april en 2 augustus 2011 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Myrthe Hilkens
 • Was in maart 2012 kandidaat voor het politiek leiderschap van de PvdA, maar kreeg bij de ledenpeiling slechts 8,2 procent van de stemmen

uit de privésfeer
 • Het gezin Albayrak kwam in 1970 naar Nederland
 • Haar vader was steigerbouwer bij Shell, haar moeder was inpakster bij Van Nelle

verkiezingen
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 4 op de PvdA-kandidatenlijst
 • Was in 2006 en 2010 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de PvdA-kandidatenlijst

woonplaats
Rotterdam

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 17 maart 2010

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Ahmet Olgun, "De snelle opmars van het Kamerlid Nebahat Albayrak", NRC Handelsblad, 18 februari 2002
 • Menno van Dongen en Ron Meerhof, "'Ik ben zo trots op ons'", De Volkskrant, 5 januari 2007
 • Yvonne Doorduyn en Remco Meijer, "'Ik ben kennelijk een modelrol', De Volkskrant, 20 maart 2010
 • Mensje Melchior, "Het fotoalbum van ... Nebahat Albayrak", AD Weekend, 22 mei 2010
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

familie/gezin

kinderen
1 dochter

beroep grootvader (vaderskant)
boer en dorpshoofd

beroep grootvader (moederskant)
boer en dorpshoofd

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.