N. (Nico) Verlaan

foto N. (Nico) Verlaanvergrootglas Amsterdamse ondernemer die als ex-VVD'er in diverse partijtjes actief was en in 1967 Kamerlid voor de Boerenpartij werd. Nam in 1963 met de partij Veilig Verkeer en 100.000 woningen per jaar deel aan de Kamerverkiezingen. Bleef in 1968 Koekoek trouw bij de splitsing in de fractie van de Boerenpartij. Moest die fractie in 1971 alsnog verlaten toen hij kandidaat werd op een door kolonel b.d. Van Velsen geleide politieke groepering. Was vier jaar gemeenteraadslid in Amsterdam.

Boerenpartij, Verlaan
in de periode 1967-1971: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Nico (Nico)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 12 augustus 1932

levensbeschouwing
geen godsdienst (later)

partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
 • Liberale Unie, van 1963 tot 1964
 • Boerenpartij, van 1964 tot 16 maart 1971 (geroyeerd)
 • lijst-Van Velsen (bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1971)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Verlaan, van 17 maart 1971 tot 10 mei 1971

hoofdfuncties en beroepen

 • ontwerper van bruidstoiletten en huwelijksaankondigingen
 • koopman (importbedrijf)
 • hotelier/stalhouder te Amsterdam, vanaf 1959
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 2 juni 1966 tot 25 oktober 1968
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 6 september 1966 tot 1 september 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971
 • eigenaar vervoers- en handelsonderneming te Amerongen, omstreeks 1990

partijpolitieke functies

vorige
 • lid bestuur Boerenpartij op plaatselijk en regionaal en landelijk niveau, van 1964 tot 1967
 • fractievoorzitter Boerenpartij, gemeenteraad van Amsterdam, van 1966 tot 1967

opleiding

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o.-b.

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over onderwijs, volkshuisvesting en financiën
 • Diende in 1968 een initiatiefvoorstel in tot wijziging van de Successiewet (gelijke behandeling gehuwden en ongehuwden bij vrijstelling in geval van schenking); dit voorstel werd in 1969 door de Tweede Kamer verworpen
 • Interpelleerde op 4 februari 1969 minister De Block over de jongste prijsmaatregelen t.a.v. de horeca
 • Interpelleerde op 27 januari 1970 minister-president De Jong over het besluit om niet te vlaggen van rijksgebouwen ter gelegenheid van de te verwachten geboorte van een kind van prinses Irene. Een door hem hierover ingediende motie kwam niet in behandeling, omdat slechts één lid (Kronenburg) haar wilde ondersteunen.

opvallend stemgedrag
 • Was in 1971 de enige van zijn fractie die vóór het wetsvoorstel Herziening van het echtscheidingsrecht stemde

wetenswaardigheden

algemeen
 • Stichtte in de VVD het "Sociaal-Liberaal Centrum: belangenvereniging voor middenstand en werknemers", die niet officieel als partij werd erkend. Werd daarna uit de VVD gezet.
 • Richtte daarna de Liberale Unie op, die in 1963 samenging met de Partij Veilig Verkeer en 100.000 Woningen
 • Kreeg in de Boerenpartij-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad al snel te maken met ruzie, die tot splitsing leidde
 • Werd in 1967 vanwege zijn steun aan Koekoek in de zaak-Adams (EK-lid met oorlogsverleden) en vanwege uitspraken over buitenlandse werknemers uit de raadscommissies in Amsterdam geweerd
 • Werd in 1971 uit de Boerenpartij-fractie gezet, omdat hij als tweede op de kandidatenlijst van de lijst-Van Velsen stond. Zorgde er als zittend Kamerlid voor dat voor deze lijst geen waarborgsom behoefde te worden betaald voor deelneming aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hij zag onder 'dreiging' van zijn voormalige fractiegenoten Koekoek en Nuijens af van een verklaring in de Tweede Kamer.

uit de privésfeer
 • Zijn moeder overleed in februari 1946
 • Zijn vader was kantoorbediende, later boekhandelaar

verkiezingen
 • Was in 1963 in enkele kieskringen (onder andere in Amsterdam) lijsttrekker van de Partij Veilig Verkeer/100.000 woningen per jaar

woonplaats
Amerongen

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
G.A. Staphorst, (Trudy)

vader
N.J. Verlaan, Nicolaas Jan

moeder
J.P. Rijkers, Jenneke Pieternella

beroep grootvader (vaderskant)
lithograaf te Eindhoven

beroep grootvader (moederskant)
rijnschipper

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.