Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over (deels) openstaande toezeggingen - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

vrijdag 24 mei 2024

Bij wetsvoorstel 36410 V - Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2024 is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage