Reactie Jonge Socialisten Europees Referendum

Gisteren hebben GroenLinks en de Partij van de Arbeid (PvdA) een referendum uitgeschreven met de vraag: “Ben je voor of tegen een gezamenlijke kandidatenlijst en verkiezingsprogramma van de PvdA en GroenLinks bij de verkiezingen voor het Europees Parlement?”

Als Jonge Socialisten staan wij achter het initiatief van een gezamenlijke lijst. De Europese politiek kent een andere dynamiek dan de Nederlandse politiek. De GroenLinks-fractie is nu onderdeel van De Groenen en de PvdA-fractie van The Socialists & Democrats (S&D). Wij zien een enorme meerwaarde in het vertegenwoordigen van een gezamenlijk programma binnen beide Europese fracties. Zo zorgen we ervoor dat er een progressief geluid is binnen de S&D en een sociaal geluid binnen de Groenen. Daarom ondersteunen we de idee dat Europarlementariërs zich zullen verdelen over beide fracties. Waarbij ons gezamenlijke groen-sociaal democratische hart in twee fracties gehoord wordt.

Het is belangrijk dat de PvdA’ers en de GroenLinks’ers na de verkiezingen verbonden blijven; dubbel de impact door twee fracties, met één groen-sociaal democratisch verhaal.

We roepen alle leden dan ook op om vóór het referendum te stemmen om zo een verenigd geluid te laten horen in het Europees Parlement!