Brief van de minister van VWS over planning van wijzigingen Wet publieke gezondheid

vrijdag 31 maart 2023

Bij dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding en wetsvoorstel 36194 - Bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan is een brief ondergebracht.

Bijlage