Verslag van een schriftelijk overleg Tweede Kamer uitgebracht over de reactie op motie Peters en Bruins

donderdag 2 februari 2023

Bij wetsvoorstel 35300 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.