Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 36190 - Wijziging Huisvestingswet 2014 n.a.v. evaluatie herziene Huisvestingswet 2014

donderdag 26 januari 2023

Bij wetsvoorstel 36190 - Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014 zijn een nota van wijziging en een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.