Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het in kaart brengen hoe de verhoging van de sociale uitkeringen per 1 januari 2023 zich verhoudt tot het ijkpunt sociaal minimum

dinsdag 24 januari 2023

Bij wetsvoorstel 36200 IV - Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 is een brief ondergebracht.