Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 36281 - Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen)

woensdag 25 januari 2023

Bij wetsvoorstel 36281 - Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) zijn een nota van wijziging en een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.