Tweede Kamer aanvaardt wetsvoorstel 36200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

donderdag 8 december 2022

De Tweede Kamer heeft op 8 december 2022 wetsvoorstel 36200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 aangenomen.