Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 36219 - Intrekking Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing)

woensdag 23 november 2022

Bij wetsvoorstel 36219 - Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing) is een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.