Voorlopig verslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 36208 - Verhoging kindgebonden budget, afschaffing IOAOW, aanpassing lage-inkomensvoordeel

vrijdag 25 november 2022

Bij wetsvoorstel 36208 - Intensivering van het kindgebonden budget, afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en aanpassing van het lage-inkomensvoordeel is een voorlopig verslag ondergebracht.