Europese Rekenkamer: gendergelijkheid als prioriteit niet genoeg verankerd in EU-begroting

dinsdag 15 november 2022, 14:45

DEN HAAG (PDC) - Gendergelijkheid is de beleidsprioriteit van de EU die het minst goed is geïntegreerd in de EU-begroting. Dat schrijft de Europese Rekenkamer in een rapport dat maandag is gepubliceerd. Volgens het rapport werden tegen eind 2021 slechts 11 van de 47 programma's gevonden die bedragen hebben opgegeven die bijdragen aan gendergelijkheid, van in totaal 12 miljard euro.

Voor deze rapportage ging de Rekenkamer na hoe de Europese Commissie de overkoepelende beleidsprioriteiten van de EU heeft opgenomen in haar uitgavenprogramma's. Naast gendergelijkheid gaat dit om de bestrijding van klimaatverandering, digitale transitie, behoud van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling.

De Rekenkamer constateerde dat er grote verschillen zijn in de mate waarin de prioriteiten zijn opgenomen. Bovendien zijn er aanzienlijke verschillen in de manier waarop de Commissie de bijdrage van de EU-begroting aan de vijf beleidsprioriteiten meet en rapporteert over de verwezenlijking ervan.

Bron: Europese Rekenkamer, EUobserver