Amendement ingediend op wetsvoorstel 36200 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2023

donderdag 29 september 2022

Bij wetsvoorstel 36200 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2023 is een amendement ondergebracht.