Advies Raad van State en reactie van de indiener(s) uitgebracht bij wetsvoorstel 36052 - Splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren

vrijdag 29 juli 2022

Bij wetsvoorstel 36052 - Initiatiefvoorstel Splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren is een advies Raad van State en reactie van de indiener(s) ondergebracht.