Europa Vandaag: EP in de ban van de vlucht

donderdag 7 juli 2022, 8:00

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

Vliegtuig

Vliegen met groene vleugels

Vandaag wordt er in het EP gestemd over een initiatief voor duurzame luchtvaartbrandstoffen. Het plan zou het aanbod van en de vraag naar duurzame vliegtuigbrandstoffen moeten stimuleren. Hiermee moet de ecologische impact van de luchtvaartsector verminderd worden, zodat ook zij bijdragen aan het halen van de EU-klimaatdoelstellingen.


António Guterres
Bron: The Council of the European Union

Von der Leyen bij UN retreat

De President van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen is, samen met negen andere Eurocommissarissen, bij de VN voor een heidag. Er wordt gesproken over de huidige internationale uitdagingen, de Russische aggressieoorlog tegen Oekraïne en mogelijke oplossingen voor problemen zoals voedselveiligheid, klimaatverandering en de wereldwijde biodiversiteit.

De EU en haar lidstaten leveren gezamelijk de grootste financiële bijdrage aan het VN-systeem, met bijna een kwart van de reguliere begroting van de VN.


En verder...

Komt de Tweede Kamercommissie Europese Zaken bijeen voor een procedurevergadering, en is er een commissiedebat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het herstel en wederopbouw van Oekraïne.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

7 juli

Europees Parlement

Stemming over ReFuelEU Luchtvaart

7 juli - 8 juli

Europese Commissie

Is bij de VN voor een heidag

7 juli

Commissie Europese Zaken

Procedurevergadering

7 juli

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissiedebat over Herstel en Wederopbouw van Oekraïne