Europa Vandaag: het sociale Europa dat wel moet letten op de uitgaven

donderdag 16 juni 2022, 8:20

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Euromunten en -biljetten met stethoscoop © Europese Unie 2011, Europees Parlement

Lidstaten onder de loep

De Eurogroep bespreekt vandaag de landenrapportages van Griekenland, Spanje, Portugal, Cyprus en Ierland uit de eurozone. Dat zijn alle lidstaten die tijdens de financiële crisis steun ontvingen. Deze landen moeten laten zien dat hun economieën sterker zijn geworden en dat ze een volgende financiële klap beter kunnen opvangen. Van dit rijtje gaat de meeste aandacht uit naar Griekenland, dat nog steeds onder extra toezicht staat.

Dit is extra saillant omdat een aantal zuidelijke lidstaten juist nu weer onder druk staan vanwege de stijgende rente op overheidschulden. Daardoor zouden zij in betalingsproblemen kunnen komen.

Verder bespreekt de Eurogroep de geplande invoering van de euro in Kroatië in 2023 en de bankenunie.


 
boek met titel sociale coördinatie
Bron: European Commission

De sociale bril gaat op

Het Europese toezicht op de economieën van de lidstaten gaat niet alleen over het op orde krijgen en houden van de overheidsfinanciën. De lidstaten bespreken wat ieder land aan plannen heeft op het terrein van sociaal en werkgelegenheidsbeleid. Dat haakt mooi in op de discussie over het behalen van de sociale doelen; meer opleidingen, meer werk en minder armoede in de EU. De lidstaten willen in 2030 daar stappen in hebben gemaakt.

Ook maatregelen om tot een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in de besturen van grote bedrijven te komen staan op de agenda.


En verder...

geeft de onderminister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne een toespraak aan de Universiteit van Maastricht over de vraag of het land bij 'de Europese familie' hoort.


Europa in een oogopslag