Europa vandaag: TK-commissie VWS bespreekt EU-brede toegang tot medische data

woensdag 15 juni 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Man met laptop © TheDigitalArtist

Dokters en data: overal toegang in de EU?

De Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport spreekt met minister Kuipers over het EU-voorstel voor één Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Het voorstel moet ervoor zorgen dat burgers meer controle en zeggenschap krijgen over hun medische gegevens. Zo zouden patiënten kwalitatief goede zorg krijgen, of zij zich nu in Nederland, Frankrijk of Bulgarije bevinden.

Het voorstel wordt door het parlement als zo belangrijk gezien dat een behandelvoorbehoud is ingesteld. Dat houdt in dat het parlement eerst met de regering over het voorstel wil debatteren voordat er in Europees verband mee ingestemd wordt. Ook worden er afspraken gemaakt over de informatieverstrekking door de regering.


 
Vrachtschip op zee
Bron: flickr/Mike Baird

Handelshervormingen in Genève?

Tijdens de laatste dag van de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) komen de Europese ministers van handel nogmaals bijeen. Op de Conferentie staan onderwerpen als de hervorming van de WTO, de WTO-respons op de pandemie, de onderhandelingen over visserijsubsidies en landbouw en voedselzekerheid aan bod. Dit alles in de context van de oorlog in Oekraïne. Op dag 1 overlegden de ministers al over het bepalen van het EU-standpunt en vandaag sluiten de Europese collega's gezamenlijk af.


 
Eurogroup meeting
Bron: The Council of the European Union

Twee maal twee is ...

Op de agenda van de Tweede Kamer prijkt ook een tweeminutendebat over de Eurogroep/Ecofinraad van morgen waarin minister Kaag de Nederlandse economische belangen vertegenwoordigt. Tijdens dit debat kunnen de partijen moties indienen waar later vandaag over gestemd wordt. Enorme belangstelling voor het debat lijkt er niet te zijn. Alleen de woordvoerders van GroenLinks en de VVD lijken gebruik te gaan maken van hun twee minuten spreektijd.


En verder...

komt de Eurogroep morgen in Luxemburg bijeen om te spreken over het rentebesluit van de ECB en verschillende landenspecifieke rapporten.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

15 juni, 10:15 - 10:50

Tweede Kamer

Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

15 juni, 16:00 - 18:00

Tweede Kamer

15 juni

Raad van de Europese Unie

16 juni

Raad van de Europese Unie