Europa Vandaag 8 juni: 'Fit for 55' in het Europees Parlement, de EU in het Nederlandse parlement

woensdag 8 juni 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Climate justice now

Wordt de Europese Unie dan eindelijk 'Fit for 55'?

Vandaag stemt het Europees Parlement over de voorstellen uit het 'Fit for 55'-pakket met maatregelen dat onderdeel is van de Europese Green Deal. Dit pakket is op 14 juli 2021 door de Europese Commissie gepresenteerd en verwijst naar het doel om de CO2-uitstoot met 55 procent terug te dringen in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. Het uiteindelijke doel is klimaatneutraliteit in 2050.

Er wordt vandaag in twee delen over het klimaatpakket gestemd. Eerst om 12:30 uur, over onder andere het sociaal klimaatfonds en de herziening van het EU-emissiehandelssysteem voor de luchtvaart. Om 17:00 uur worden de stemming voortgezet over onder andere de bindende jaarlijkse broeikasgasemmissiereducties en de CO2-emissienormen voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.


 
Vlag EU en Nederland
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Hoeveel invloed heeft Nederland op de Europese Unie?

Ondertussen is de Tweede Kamer vandaag ook druk met de Europese Unie. In maar liefst drie commissiedebatten staat een aankomende bijeenkomst van de Raad van de Europese Unie centraal. In deze debatten worden de raadsformaties voorbesproken, zodat de betreffende ministers de input van het Tweede Kamer mee kunnen nemen. Vandaag staan commissiedebatten over de Eurogroep/Ecofinraad, Landbouw- en Visserijraad en de Raad Buitenlandse Zaken en Justitie over vreemdelingen- en asielonderwerpen op de agenda.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

8 juni, 12:30 & 17:00

Europees Parlement

Plenaire vergadering: stemmingen over 'Fit for 55'

8 juni

Tweede Kamer

Commissiedebat Financiën: Eurogroep/Ecofinraad

8 juni

Tweede Kamer

Commissiedebat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Landbouw- en Visserijraad

8 juni

Tweede Kamer

Commssiedebat Justitie en Veiligheid: Raad Justitie en Buitenlandse Zaken

8-9 juni

Amsterdam

Rentevergadering Europese Centrale Bank