Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - 17 mei 2022

dinsdag 17 mei 2022

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Education, Culture and Science (OCW)

Besluiten bij: 32827 - Toekomst mediabeleid

Besluiten bij: 35925 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

Besluiten bij: 31524 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Besluiten bij: 27923 - Werken in het onderwijs

Besluiten bij: 31288 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Besluiten bij: 35893 - Uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

Besluiten bij: 36095 - Tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in het hoger en wetenschappelijk onderwijs in verband met COVID-19

Besluiten bij: 24724 - Studiefinanciering

Besluiten bij: 36082 - Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)

Besluiten bij: 36022 - Vierde incidentele suppletoire begroting OCW 2022 (ventilatie, overlopende verplichtingen (o.a. zelftesten, Nationaal Programma Onderwijs))

Besluiten bij: 35570 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Besluiten bij: 31289 - Voortgezet Onderwijs

Besluiten bij: 31293 - Primair Onderwijs

Besluiten bij: 30420 - Emancipatiebeleid

Besluiten bij: 21501-34 - Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Besluiten bij: 33925 - Initiatiefvoorstel Wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Overige besluiten: