Brief lid / fractie; Brief van de leden De Hoop en Van der Molen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

vrijdag 13 mei 2022

Bij wetsvoorstel 33925 - Initiatiefvoorstel Wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht is een brief ondergebracht.