Europa Vandaag: hoe staat het ervoor met de humanitaire hulp aan Oekraïne?

dinsdag 19 april 2022, 8:17

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Voedselhulp van de EU
Bron: Flickr/rockcohen

Humanitaire hulp naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne

De commissie-Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) van het Europees Parlement heeft een gedachtewisseling met de Europese Commissie over de humanitaire situatie in Oekraïne. Ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de mondiale voedselzekerheid worden besproken.

Door de oorlog is de export van graan vanuit Oekraïne zo goed als stil komen te liggen, waardoor graanproducten fors duurder zijn geworden. Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor 25 procent van de wereldproductie van graan. De EU steunt met voedselhulp kwetsbare landen en bevolkingsgroepen in bijvoorbeeld Noord-Afrika en het Midden-Oosten, die afhankelijk zijn van de invoer van granen.


Wat vindt de Eerste Kamer van het taxonomievoorstel?

De Eerste Kamercommissie Justitie en Veiligheid bespreekt vandaag het voorstel van de Europese Commissie voor de Data Act. Via regelgeving wil de EU voor meer controle zorgen bij bedrijven en consumenten over data die zij zelf genereren. Ook moet het gemakkelijker worden om gegevens en applicaties over te brengen van de ene aanbieder naar de ander.


En verder...

Zijn er vergaderingen van de EP-commissie Vervoer en Toerisme en de EP-commissie Begroting.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

19 april, 13:45- 15:45

EP-commissie Ontwikkelingssamenwerking

Gedachtewisseling met de Europese Commissie over humanitaire hulp

19 april, 16:15-18:45

EP-commissie Vervoer en toerisme

Vergadering en stemmingen

19 april, 16:45-18:45

EP-commissie Begroting

Vergadering en stemmingen

19 april

Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid

Bespreking voorstel Data Act