Europa Vandaag: oorlog, rechtsstaatruzie en pushbacks vullen propvol programma parlement

woensdag 6 april 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
vlaggen Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Propvolle plenaire zitting EP start met oorlog en energie...

De europarlementariërs beginnen de plenaire vergadering met een debat over de conclusies van de Europese Raad van 24 en 25 maart. Tijdens deze EU-top noemden de Europese regeringsleiders de Russische inval in Oekraïne een 'grove schending van het internationaal recht' en sloten ze een compromis over de aanpak van hoge energieprijzen. In het Europees Parlement zal de roep om verdergaande sancties niet minder worden gezien de gruwelijke beelden uit Boetsja die afgelopen weekend de wereld over gingen. EU-ministers van Financiën bespraken gisteren een invoerverbod op Russische olie en kolen. Een verbod op de import van gas lijkt voor hen nog een brug te ver, maar zal het EP het hiermee eens zijn?


 
Viktor Orban
Bron: The Council of the European Union

gaat verder met rechtsstaatruzie Polen en Hongarije...

Je zou het door de oorlog bijna vergeten, maar de EU is ook nog verwikkeld in rechtsstaatruzies met Polen en Hongarije. Beide lidstaten tonen hun solidariteit met de opvang van vluchtelingen, maar zitten nog steeds in het strafbankje vanwege schendingen van de democratie en rechtsstaat. Het EP bespreekt de lopende hoorzittingen over het in gang zetten van de 'artikel 7 procedure' die uiteindelijk kan leiden tot het afnemen van het stemrecht in de Raad van Ministers. Verwacht felle pleidooien van parlementariërs die pleiten voor een strenger optreden van de Commissie en lidstaten.


 
Boot met migranten
Bron: Copyright Frontex

en sluit af met illegale pushbacks van migranten

Ten slotte spreekt het EP ook nog over de schendingen van het recht op asiel. Momenteel tonen EU-lidstaten zich van hun meest solidaire kant bij de opvang van de miljoenen vluchtelingen uit Oekraïne, maar dit is in de afgelopen jaren wel eens anders geweest. Meerdere malen sloegen media en mensenrechtenorganisaties alarm over de pushbacks van migranten aan vooral de zuidelijke en oostelijke grenzen van Europa. Ook in het EP zijn ze deze overtredingen van mensenrechten niet vergeten en gaat het onderzoek verder.


En verder...

debatteert de Tweede Kamer in een tweeminutendebat over Fit for 55 - Carbon Border Adjustment Mechanism en emissiehandelssysteem.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

6 april, 09:00

Europees Parlement

6 april, 10:15

Tweede Kamer

Tweeminutendebat Fit for 55 - CBAM en ETS