Tijdelijke commissie covid-19 pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst (COVI)

Deze bijzondere commissie van het Europees Parlement doet onderzoek naar hoe de Europese Unie omgegaan is met de corona-crisis. Het onderzoek richt zich met name op hoe wat de Europese instellingen en de lidstaten hebben gedaan om de gezondheidscrisis te beteugelen en - breder - de impact van de pandemie op de maatschappij als geheel.

Deze commissie is formeel ingesteld voor een periode van twaalf maanden. De eerste bijeenkomst van de commissie was op 19 april 2022. De commissie zal een eindrapport opstellen dat aan het hele Parlement zal worden voorgelegd en besproken. Dat is voorzien voor juni 2023. De werkzaamheden van de commissie zijn in principe openbaar, maar vertrouwelijke stukken die de commissie inziet zijn hier van uitgesloten.

De commissie telt 33 leden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Werkzaamheden

De commissie richt zich in het bijzonder op:

 • 2. 
  de onderlinge solidariteit en afstemming tussen de lidstaten bij het bestrijden van covid-19 en hoe robuust de verschillende gezondheidstelsels waren om een pandemie op te kunnen vangen
 • 3. 
  de impact van covid-19 op de zorg, en het ontwikkelen van digitale hulpmiddelen in de zorg
 • 4. 
  de vaccinatie-strategie, en hierin specifiek het bestrijden van misinformatie over vaccins, de afstemming van nationale en Europese inkoopprogramma's en hoe afspraken met de farmaceutische industrie tot stand zijn gekomen
 • 5. 
  de impact van de pandemie op werk, en met name thuiswerk
 • 6. 
  de impact van de pandemie op sectoren als toerisme, transport en cultuur en in hoeverre de respons op Europees niveau toereikend is gebleken
 • 7. 
  de productie van medicijnen en vaccins in Europa en hoe de afhankelijkheid van andere landen te verkleinen op dit vlak
 • 8. 
  de plek die EU en de lidstaten hebben op het wereldtoneel m.b.t. het verspreiden van vaccins, en specifiek hoe de EU heeft bijgedragen aan COVAX als ook hoe de EU is omgegaan met inreisverboden uit andere delen van de wereld