Besluitpunt "Voorstel van de leden Warmerdam (D66), De Neef (VVD), Peters / (CDA), Westerveld (GL), Simons (Bij1), Kuiken (PvdA), Bikker (CU) en / Van der Plas (BBB voor een rondetafelgesprek over de mentale gezondheid van jongeren."

 

Zaak:

Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over de mentale gezondheid van jongeren. - 2022Z01239

Voorstel:

Instemmen met het organiseren van een rondetafelgesprek over de mentale gezondheid van jongeren én de nadere invulling van het programma