Besluitpunt "Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 / en enkele andere regelingen in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

  • Betreft een nahangprocedure. De vastgestelde ministeriële regeling kan niet eerder inwerking treden dan op 1 februari 2022. De vastgestelde ministeriële regeling vervalt van rechtswege indien de Kamer, op voorstel van vijftig leden uiterlijk 31 januari 2022 te kennen geeft niet in te stemmen met de regeling.

J&V, BiZa

Volgcommissie(s):

 

1.

Nederlandse dossiers