Besluitpunt "Brief van het lid Paternotte inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel inzake wijziging Wet afbreking zwangerschap door de leden Kuiken, Ellemeet en Tellegen"

commissie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
vergadering 2022-01-21
volgnummer 55
 

Zaak:

 

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

  • Dit wetsvoorstel staat plenair geagendeerd op donderdagavond 27 januari 2022 (eerste termijn Kamer).