Parlementair behandelvoorbehoud bij voorstel Commissie gerichte politieke reclame

dinsdag 25 januari 2022, 15:24

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamercommissie Europese Zaken heeft een parlementair behandelvoorbehoud aangevraagd voor het voorstel van de Europese Commissie om regels vast te stellen voor een transparanter gebruik van gerichte politieke reclame. De verordening is bedoeld om vrije en eerlijke verkiezingen in de Europese Unie te waarborgen, de democratische processen te versterken en desinformatie tegen te gaan.

Concreet verplicht het voorstel aanbieders van politieke advertenties om transparanter te zijn en worden er regels opgesteld voor het toepassen van technieken waarbij persoonlijke gegevens worden gebruikt.

Een parlementair behandelvoorbehoud kan worden aangevraagd als het parlement een voorstel dat in de Raad van Ministers besproken wordt erg belangrijk vindt voor Nederland. Met het behandelvoorbehoud vraagt het parlement de regering om niet met het voorstel in te stemmen voordat het hierover een debat heeft plaatsgevonden. Vervolgens moet de regering de Kamer(s) informeren over de voortgang.

Bron: Tweede Kamer