Verbeterblad Staatsblad over 35850 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Voorjaarsnota)

dinsdag 25 januari 2022

Vandaag is in het Staatsblad een verbeterblad gepubliceerd betreffende een eerder Staatsblad met betrekking tot het inmiddels tot wet verheven wetsvoortstel 35850 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Voorjaarsnota).