Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 21 januari 2022

vrijdag 21 januari 2022

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Besluiten bij: 35788 - Kabinetsformatie 2021

Besluiten bij: 34445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Besluiten bij: 35515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Besluiten bij: 29247 - Acute zorg

Besluiten bij: 29282 - Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Besluiten bij: 34104 - Langdurige zorg

Besluiten bij: 31765 - Kwaliteit van zorg

Besluiten bij: 29389 - Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid

Besluiten bij: 29689 - Herziening Zorgstelsel

Besluiten bij: 34834 - Initiatiefnota “Big Farma: niet gezond!”

Besluiten bij: 27565 - Alcoholbeleid

Besluiten bij: 31016 - Ziekenhuiszorg

Besluiten bij: 34990 - Medische ethiek

Besluiten bij: 32647 - Levensbeëindiging

Besluiten bij: 30371 - Evaluatie Wet afbreking zwangerschap

Besluiten bij: 30486 - Evaluatie Embryowet

Besluiten bij: 35570 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

Besluiten bij: 29248 - Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Besluiten bij: 24077 - Drugbeleid

Besluiten bij: 32279 - Zorg rond zwangerschap en geboorte

Besluiten bij: 35034 - Maatschappelijke diensttijd

Besluiten bij: 36010 - Derde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022

Besluiten bij: 35971 - Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen

Besluiten bij: 35972 - Schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroeps- en hoger onderwijs

Besluiten bij: 35973 - Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen (2G)

Besluiten bij: 35737 - Initiatiefvoorstel Afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

Besluiten bij: 33149 - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Besluiten bij: 25295 - Infectieziektenbestrijding

Overige besluiten: