Besluitpunt "Overzicht van na het kerstreces te plannen (of reeds ingeplande) / gesprekken"

 

Voorstel:

Ter informatie.

Nog te plannen gesprekken:

  • Gesprek

Eurocommissaris

, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".

  • Gesprek

Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap.

Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt ingepland.

  • (Kennismakings)gesprek

Nationale ombudsman en

Kinderombudsman

(2021Z08035)

. 14 februari 2022.

  • Gesprek over de documentaire

Jason

(gesloten jeugdzorg) d.d. 7 februari 2022, 18.30-19.00 (vertoning documentaire), 19.00-20.30 aansluitend gesprek. (Week van het Vergeten Kind) (op digitale wijze) met voorafgaand de vertoning van de documentaire. In de inventarisatie hebben de volgende leden aangegeven belangstelling te hebben:

Verkuijlen (VVD), De Neef (VVD), Sahla (D66, Maeijer (PVV), Kwint

(SP), Kuiken (PvdA), Westerveld (GroenLinks), Omtzigt (lid Omtzigt), Van der Plas (BBB) en Simons (BIJ1).

Nagekomen agendapunten