Besluitpunt "Overzicht van na het kerstreces te plannen (of reeds ingeplande) / technische briefings (TB's)"

 

Voorstel:

Ter informatie.

Overzicht geplande technische briefings:

  • TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-

cliënten, 25 januari 2022 (17:00-18:00 uur).

  • TB over de

Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek ivm actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (Kamerstuk 35384)

, 10 februari 2022 (16:00- 17.15 uur).

Overzicht nog in te plannen technische briefings:

  • TB over het

Rapport onderzoek backpay weduwen.

Was ingepland op 26 januari 2022 (10:00-11:00 uur), maar is uitgesteld vanwege de overlap met de TB over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.