Besluitpunt "Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) / rondetafelgesprekken en hoorzittingen"

 

Voorstel:

Ter bespreking

Overzicht van reeds geplande (en weer uitgestelde) rondetafelgesprekken 1. RTG

Long covid

, 31 januari 2022 van 11.00 tot 13.00 uur.

  • RTG

Sekszorg, voor het zomerreces inplannen.

Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's/hoorzitting):

  • RTG

Zorgfraude in een aantal zorgorganisaties, plannen zo mogelijk voorafgaand aan het nog te plannen commissiedebat Zorgfraude in een aantal zorgorganisaties;

  • Hoorzitting

Langere termijn coronabeleid, plannen in samenhang met CD Langere termijn coronabeleid

  • RTG

Bewegingsarmoede in Nederland.

In de pv van 13 januari 2022

heeft de commissie besloten dit RTG te organiseren. De leden Van Nispen

(SP), Van der Laan (D66) en Heerema (VVD) hebben deze pv een uitgewerkt voorstel aan de commissie voorgelegd.

  • RTG

Toekomstige organisatie hartzorg.

In de pv van 13 januari 2022

heeft de commissie besloten dit RTG te organiseren, voorafgaand aan het CD ter zake De leden Tielen (VVD), Van den Berg (CDA) en Hijink (SP)

zullen een uitgewerkt voorstel aan de commissie voorleggen.

  • RTG

Zorg en dwang

. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden

Bergkamp (D66) en (inmiddels) De Neef (VVD) hiertoe gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.

  • RTG

Lerende cultuur in de GGZ

. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De

Neef (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525.

  • RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis

, datum voor het RTG nader te bepalen.5.