Besluitpunt "Overzicht van commissiedebatten / (CD's), notaoverleggen / (NO's) / en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen."

 

Voorstel:

Ter bespreking of de commissie kan instemmen met de inplanning van onderstaande vier commissiedebatten in de maanden februari en maart.

 • CD

Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz

(stond gepland op 25 november 2021). Datumvoorstel: 9 februari 2022 (14.15-19.15 uur).

 • CD

Toekomstige organisatie hartzorg.

Datumvoorstel: 17 februari 2022 (10.00-15.00 uur).

 • CD

Leefstijlpreventie

(stond gepland op 18 november 2021). Datumvoorstel: 24 maart 2022 (14.00 - 19.00 uur).

 • CD

Dementiezorg/Langer

Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/Wmo

(stond gepland op 9 december 2021). Datumvoorstel: 31 maart 2022 (13.00 - 18.00 uur).

Reeds ingepland:

NO Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over

"Nu investeren 1.

in de GGD"

(TK 35758), 7 februari 2022 (15.00-19.00 uur).

CD

Informele EU-Gezondheidsraad

(9/10 februari), 2 februari 2022

(14.00-17.00 uur);

CD

Zorgfraude

, 3 februari 2022 (10.00-14.00 uur);

NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake

Mondzorg: een goed 4.

begin is het halve werk

(TK 35882), 14 februari 2022 (14.00 tot 18.00

uur);

NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over

'Cosmetische ingrepen 5.

zonder medische noodzaak

' (TK 35581), 21 februari 2022 (14.00 tot 18.00 uur);

 • CD

Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten

, 24 februari 2022 (10.00-15.00 uur);

 • NO Initiatiefnota van het lid Ploumen over

“de noodzaak van gendersensitieve zorg – ongelijke behandeling is betere zorg”

(Kamerstuk 35560), 14 maart 2022 (15.00-19.00 uur);

 • CD

EU-Gezondheidsraad (29 maart 2022)

, 23 maart 2022 (14.00- 17.00 uur);

 • NO Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “

Zorg van Nationaal Belang Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag”

(TK 35766), 11 april 2022 (14.30 tot 18.30 uur).

Nog in te plannen commissiedebatten:

 • CD

Langere termijn coronabeleid (

stond gepland op 3 november 2021).

 • CD

Mogelijke zorgfraude in een aantal zorgorganisaties

. (eventueel te betrekken bij een nog op te stellen voorstel combinatie-CD's).

 • CD

Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst

" (stond gepland op 17 november 2021).