Besluitpunt "Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld"

 

Voorstel:

Ter informatie.

  • 35 870

Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging.

  • 35 971

Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt vastgesteld tijdens de eerstvolgende procedurevergadering.

  • 35 972

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt vastgesteld tijdens de eerstvolgende procedurevergadering.

  • 35 973

Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt vastgesteld tijdens de eerstvolgende procedurevergadering.

  • 35 994

Tweede incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022.

Datum verslag is vastgesteld op 26 januari 2022.

  • 36 002

Verzamelwet VWS 2022. Datum verslag is vastgesteld op 2 februari 2022.

  • 36 010

Derde incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2022. Ter bespreking in de eerstvolgende procedurevergadering.