Besluitpunt "Voorstel rondetafelgesprek Bewegingsarmoede in Nederland"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Kan de commissie instemmen met het door de initiatiefnemers uitgewerkte voorstel voor het rondetafelgesprek bewegingsarmoede?

Noot:

  • In de procedurevergadering van 12 januari 2022 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van Nispen (SP), Van der Laan (D66)

en Heerema (VVD) om een rondetafelgesprek te houden over bewegingsarmoede.