Besluitpunt "Commissiebrief met verzoek om suggesties voor onderwerpen V-100"

 

Zaak:

 

Voorstel:

De commissie Rijksuitgaven vraagt uw commissie twee mogelijke thema’s aan te leveren, waarmee de jonge wetenschappers tijdens de V-100 aan de slag kunnen.

Noot:

  • Geschikte beleidsthema’s hebben zowel groot maatschappelijk belang als beleidsverantwoordelijkheid op rijksniveau (zodat hierover in de jaarverslagen verantwoording wordt afgelegd). Daarnaast sluiten deze aan bij de doelgroep en lenen deze zich voor een beoordeling vanuit

“evidence based perspectief”.

  • Dit jaar wordt de V-100 op maandag 23 mei a.s. georganiseerd.

BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, LNV, KR, OCW, SZW, VWS

Volgcommissie(s):