Besluitpunt "Uitvoering van de motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen toegevoegd kunnen worden aan de lijst van essentiële sectoren / (Kamerstuk 25295-1681)"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 januari 2022.

 

1.

Nederlandse dossiers