Besluitpunt "Nieuwe prognose verwachte personeelstekort"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van bewindspersonen VWS