Besluitpunt "Reactie op het verzoek commissie inzake stand van zaken over de zorg in Flevoland"

commissie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
vergadering 2022-01-21
volgnummer 32
 

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers 20 januari 2022 / Reactie op het verzoek commissie inzake stand van zaken over de zorg in / Flevoland - 2022Z00796

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch Zorglandschap