Besluitpunt "Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Besluiten conform voorstellen op de lijst.

Noot:

  • Dit betekent dat voor het voorstel voor een verordening inzake het Drugsagentschap van de EU wordt voorgesteld de kabinetsappreciatie af te wachten en dit na ommekomst te behandelen in een apart schriftelijk overleg
  • Voor het voorstel voor een raadsaanbeveling over de mobiliteit van jonge vrijwilligers in de EU wordt voorgesteld dit te betrekken bij de eerstvolgende OJCS-Raad (Jeugd) (via de cie. OCW).

EU, OCW

Volgcommissie(s):

Wetgeving