Besluitpunt "EU-stafnotitie aanwijzing nieuwe rapporteur EU farmaceutische strategie"

 

Zaak:

aanwijzing nieuwe rapporteur EU farmaceutische strategie - 2022Z00792

Voorstel:

Ter bespreking of uw commissie ermee instemt het lid Tielen (VVD) aan te wijzen als vervanger van het voormalig lid Aukje de Vries (VVD) als rapporteur EU farmaceutische strategie

EU

Volgcommissie(s):