Besluitpunt "OVERIG"

 

Zaak:

 

Voorstel:

De commissie OCW verzoeken de behandeling over te nemen.

Noot:

  • Het beleidsterrein maatschappelijke diensttijd gaat over van het ministerie van VWS naar het ministerie van OCW in verband met de afgesproken departementale herindelingen. Zie hiervoor het verslag van de formateur 35788-102

d.d. 8 januari 2022.

  • Indien uw commissie besluit het voortouw bij deze brief over te dragen aan de commissie OCW, stemt u er dan tevens mee in om bij de brief Voortgang Maatschappelijke diensttijd (MDT) 35034-22

ook het voortouw naar de commissie OCW over te dragen? Daarmee zijn beide brieven op het beleidsterrein maatschappelijke diensttijd overgedragen, en daarmee komt ook het ongeplande CD Maatschappelijke diensttijd te vervallen.

Europese aangelegenheden

 

1.

Nederlandse dossiers